librosa 安装

时间: 2023-07-11 admin 互联网

librosa 安装

librosa 安装

参考博客:

/

librosa 安装时总是不成功,网络不好超时。

conda install -c conda-forge librosa  
或者:
pip install librosa

通过源码安装,下载地址:(成功)

 

tar xzf librosa-VERSION.tar.gz
cd librosa-VERSION/
python setup.py install

最近几次安装都是先通过源码安装,然后再  pip install librosa